Aktiviteter

Forenede Kritikere debatterer kulturpolitik på Kulturmonitor med socialdemokraterne

Rugbrød eller flødeskum? Begge dele! Kunst og kultur er både fiberholdigt og svært fordøjeligt, sødt og fornøjeligt. Det er både noget, vi gør noget med – forbruger, fortærer – og noget vi er og har i os, hvad enten vi er bevidste om det eller ej. Det, som vi ikke må glemme, er samtalen. Kritikerne kan skabe historiebevidsthed og sammenhænge i vores kultur. Brede det empatiske spektrum ud i mødet med andre former for kunst og kultur. Vi kan pege på at følelserne, tankerne, bekymringerne, lysterne er de samme i Thyborøn og Tanger og i 1920’ernes Mississippi-deltaets blues og i nutidens danske ghettorap. Læs Forenede Kritikeres kommentar til S-politikeres kulturpolitiske udspil her.

 

From Ivory Tower to Twitter

Forenede Kritikere var med, da  forskere fra projektet From Ivory Tower to Twitter: Rethinking the Cultural Critic in Contemporary Media Culture præsenterede hovedresultater fra deres forskning til seminar om kulturjournalistik og kulturkritik i den digitale mediekultur på KUA den 26. april 2019. Forskerne – henholdsvis Nete Nørgaard Kristensen,Unni From, Steffen Moestrup, Troels Østergaard, Erik Svendsen, Helle Kannik Haastrup, Aske Kammer og Louise Yung Nielsen – blev suppleret af Ditte Giese fra Heartbeats, Birgitte Rahbek fra Kulturmonitor, Torben Sangild fra Zetland, Mette Davidsen-Nielsen fra Politiken og Steffen Moestrup fra Jyllands-Posten. Spændende dag!  Vi fik talt om kulturjournalistikkens og -kritikkens tilstand med fokus på nye måder at inddrage brugerne, skabe nye indholdsformater, spejle en mere mangfoldig kultur og mangfoldige kulturelle stemmer og være medproducerende og genfortolkende af kulturens udtryksformer. 

 

Bestyrelsen mødes

Der foregår meget mellem møderne, men det er også godt at mødes i virkeligheden — og når man ikke har et sekretariat må bestyrelsen mødes privat om et spisebord. Det går fint!


Opsang fra udlandet

“Getting things wrong over a long period of time is part of the job” som The Guardians stjerneanmelder Adrian Searle sagde da han gæstede København den 9. november 2018. “You’ve got to be curious! If I couldn’t be curious and stay fresh I’d stop tomorrow” … “we need a multiplicity of voices” … Således nogle af pointerne fra den inspirerende masterclass sponsoreret af Ny Carlsbergfondet og hostet af JP/Politiken. Forenede Kritikere var stærkt repræsenteret, her formanden efter arrangementet.

LR efter AS


Forsvar for kritikerintegritet (fortsat)

Spørgsmålet som det er pinligt at stille og pinligt at besvare? Bestyrelsesmedlem i Forenede Kritikere, film- og tvanmelder Nanna Frank Rasmussen nuancerer den verserende debat om forsøg på kritikermanipulation. Hør indslaget på Radio24syv fra den 9. oktober 2018 her.


Forsvar for kritikerintegritet

Bestyrelsesmedlem i Forenede Kritikere, tv- og filmanmelder Nanna Frank Rasmussen, udtaler sig den 7. oktober 2018 til Berlingske om TV2’s mildest talt uheldige forsøg på at manipulere anmeldere i forbindelse med lancering af en programserie. Mere her.

Ordførermøde på Christiansborg

Forenede Kritikere møder Marianne Jelved (RV), nyudnævnt medie- og kulturordfører, for en drøftelse af mulige politiske tiltag for kunstkritikkens fremme.


Publicistiske idealer

Forenede Kritikere er repræsenteret på Praudas Festival for nye medier på Bremen Teater 27.-28. september 2018 hvor bestyrelsesformand Line Rosenvinge var ordstyrer for en debat om små mediers publicistiske idealer og økonomiske vilkår som erfaret af redaktør Kristoffer Granov fra ATLAS Magasin og redaktør Alexander Meinertz fra POV International. Øvrige oplæg og diskussioner ved blandt andre Føljeton, Google/ Brenda Salinas, ICORN/PEN-fribytegner Khalid Albaih,Trint/ Jeffrey Kofman, film- og mediekollektivet Other Story/ Madeleine Kate McGowan, Heartbeats/ Le Gammeltoft, MUST, Not All Mails/ Astrid Maria Bigoni, Teknologiens Mediehus/ Ingeniøren, ungdomsmediet Koncentrat, Livemagasinet Aarhus, Really Good Emails/ Mike Nelson og Zetland.


Tillykke til Michael og hurra for Anna

Michael Charles Gaunt har — efter seks år som musikanmelder, kulturjournalist og redaktør ved Berlingske — skiftet til DR for at arbejde som radiovært på P3. For at levere maks energi i sit jobskifte er han trådt ud af Forenede Kritikeres bestyrelse og Anna Ullman er pr. 1. august 2018 trådt til som ny repræsentant fra Foreningen af Danske Musikkritikere. Ullman er kulturjournalist og anmelder ved blandt andet Weekendavisen og Dagbladet Information.

Dialog med forligspartier

Forhandlingerne om en omkalfatring af mediestøtten fylder meget i sommeren 2018.


Formanden på Altinget om medieudspillet

“Nej tak til to nye kulturkanaler, kulturen skal ikke i reservat, i øvrigt er det ikke kulturen der mangler i mediebilledet men kunsten”, skriver formand for Forenede Kritikere, Line Rosenvinge på Altinget den 9. maj 2018 som respons til kulturministerens medieudspil. Læs indlægget her.


Forenede Kritikere samarbejder med Det Internationale Kulturpanel

Det Internationale Kulturpanel (IKP), der er et samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og en række statslige institutioner, vil via Slots- og Kulturstyrelsen samarbejde om masterclasses i efteråret 2019 og 2020, hvor det Kongelige Bibliotek samtidig har åbne foredrag med fokus på dannelse. Forenede Kritikere deltager i planlægningen.


Støtte til kommende kritikere

Forenede Kritikeres formand, Line Rosenvinge, giver oplæg om branchevilkår til kursisterne i Politikens Kunstkritikerskole. “Den faglige kunstkritik har lange og stolte traditioner, men den skal også udvikle sig, ligesom nye talenter skal have mulighed for at komme til orde og afprøve nye tilgange til form og indhold”, som Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen udtaler som motivation for det nye initiativ med Kunstkritikerskole. Mere her.


Hvad vi taler om, når vi taler om kunsten

“En god, velskrevet faglig anmeldelse er den bedste måde at advokere for kunsten på”. Reportage fra Visionssalon den 22. marts 2018 om kunstkritik ved Bikubenfonden. I panelet sad Forenede Kritikeres formand Line Rosenvinge sammen med Lasse Marker, Mikkel Carl, Sophie Diesselhorst, Steven Zultanski og moderator Nete Nørgaard Kristensen. Læs reportagen fra Kunsten.nu her.


Forenede Kritikere indgår i Europæisk netværk

På invitation fra nordiske kolleger kommer Forenede Kritikere med i netværket ARTECC (Art & Technology for Inclusive Critical Cultures), et initiativ fra Amsterdam University, som søger EU-midler til udveksling og vidensdeling for kritikere i Europa. Norske Kritikerlaget og svenske Kritiklabbet er også del af netværket. Mere her.

Næstformanden i Mennesker og medier

P1 beder Jakob Steen Olsen kommentere Geist, det nye kulturprogram på DR1, som han kalder “pænt uden at være prangende” og “et hyggeligt portrætprogram”. Han taler om at savne tv-programmer, som på daglig basis fanger den kulturelle dagsorden og præsenterer kunst og kultur som noget, det betyder noget. Mere rugbrød og mindre flødeskum. Hør indslaget her (minuttal 36:50-49:20).

 

Omtale i Information

Dagbladet Information spørger den 13. januar 2018 om hvilken betydning Forenede Kritikere kommer til at få og svaret lyder, at foreningen tror og håber at de politiske beslutningstagere, som sætter rammerne, og de styrelser og udvalg, som handler og prioriterer inden for disse rammer, vil lytte. Læs hele artiklen her.

 

Hørt i studiet hos P1

“Jeg anerkender fuldt ud kritikernes faglighed”. Tak for ordene, Britt Bager, kultur- og medieordfører for Venstre, og tak for at møde Forenede Kritikere i livestudiet for P1 Eftermiddag den 12. januar 2018. Din anerkendelse er et godt udgangspunkt for den videre samtale. Hør indslaget her.


Omtale i Berlingske

»Samtalen om kunst og kultur bliver først rigtig interessant, når vi kan se, at eksperterne kan tale i forskellige retninger, og at selv fagkundskaben kan være uenig.« (…) »Vi synes, at det er vigtigt, at man lytter til eksperter, når vi skriver og taler om kunst og kultur. For vi har brug for erfaringsbaseret kritik. Hvis samtalen begynder med faglighed, hæver vi barren. Det fortjener kunsten.«  Det er ganske vist, der har stået i avisen. Mere her.

Picture1

 

Mødet med ministeren

Selfie fra Kulturministeriets mødelokale den 10. januar med fire af de seks bestyrelsesmedlemmer. Fra venstre Line Rosenvinge, Nanna Frank Rasmussen, Jakob Steen Olsen og Michael Charles Gaunt. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer er Henrik Friis og Kamilla Löfström. Så glade så vi ud! Fordi kulturminister Mette Bock ved mødet gav udtryk for, at hun deler vore bekymring om kvalitetstab og er interesseret i at bevare den uvildige kritik. Vi talte om, at erfaringsbaseret kunstkritik og kulturformidling bidrager til den almene dannelse og demokratiske debat. Derfor er det nødvendigt med professionalisme og uvildighed, tilgængelighed og flere stemmer.

 

Logo ved Thomas Dausell

Billedkunstner Thomas Dausell udformer foreningens logo, en håndtegnet blæktegning. Han har brugt cirklen og det lidt krøllede som udtryk for, at det er en forsamling, en forening af foreninger. Det er abstrakt, men har krop, ligesom også kritikken skal være tydelig, men kan gå i alle retninger. Om man alligevel skulle insistere på at det forestiller noget, så må det være et øje. Et vagtsomt og vågent øje. Fordi al kritik og formidling begynder med iagttagelse og tilegnelse.

logo

 

Foreningen stiftes

Repræsentanter fra kritikerforeningerne mødes første gang december 2017 og i løbet af de kommende uger dannes paraplyorganisationen. Onsdag den 3. januar 2018 er vedtægterne på plads og Forenede Kritikere formelt stiftet.

cropped-201801-003.jpg

Advertisements